Hakijareferenssi

Koin haastattelun jutteluna ja molemminpuolisena vuorovaikutuksena, en kuulusteluna. Sain myös näkemyksen, kuinka hyvin sopisin tehtävään ja millä taidoilla. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää työnhakijoita ajatellen. Antaa hakijalle kullanarvoista tietoa, kuinka henkilö nähdään ulkopuolelta. Ajattelen erityisesti heitä joilla on vähemmän työkokemusta tai suunta hakusessa. Lisäksi koin itseni tärkeäksi, koska tapaamisaikataulu saatiin sovitettua nykyisen työni kannalta melko haasteelliseen ajankohtaan.