Miksi joku tulisi teille töihin?


Uuden työntekijän rekrytointi on aina kahden kauppa. Palkkaava organisaatio haluaa saatavilla olevista ehdokkaista tarpeisiinsa sopivimman tyypin. Hakija haluaa omaan elämään parhaiten sopivan työnantajan. Kummankin tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat, joten jokainen rekrytointi on ainutlaatuinen.


Suorahaun ehdokkaat

Suorahaussa ehdokkaat eivät hae uutta työtä. Monet kandidaatit ovat tyytyväisiä nykyiseen tehtäväänsä ja haluavat keskittyä siihen. Tämä on iso ero verrattuna julkiseen ilmoitushakuun.

Myös tehtävät ja toimialat ovat erilaisia – joskus työnantaja pääsee valitsemaan useista kovatasoisista hakijoista, joskus taas hakija pääsee valitsemaan useista hienoista työpaikoista. Jokaisessa rekrytoinnissa valintatilanne on ennemmin tai myöhemmin aina molemminpuolinen.

Suorahaun kontaktointi

Kun suorahaussa ehdokkaaseen otetaan yhteyttä, hänellä on usein kysymyksiä työn arjesta, tulevista työkavereista, organisaatiokulttuurista, kehittymismahdollisuuksista ja palkasta. Harva kysyy suoraan, mutta käytännössä kyse on aina siitä, miksi joku tulisi teille töihin.

Miksi joku tulisi teille töihin? Mitä aidommin työnantaja osaa vastata tähän kysymykseen, sitä parempi. Tämä korostuu pienen ehdokasjoukon asiantuntijatason hauissa.

Yrityksen vetovoimatekijät

Jokaisella työnantajalla on tarjota jotain kiinnostavaa. Nämä asiat pitää löytää ja tiivistää selkeästi. Kliseet eivät kerro mitään. Osaajamarkkinoilla omaa vetovoimaansa voi myös parantaa, mutta aito tulee olla. Oman yrityksen vetovoimatekijät tulee tunnistaa ja ne pitää kertoa selkeästi. Tämä auttaa myös suorahaussa, kun lähestytään toimialan huipputekijöitä.

Mitä todenmukaisempi ymmärrys työnantajalla on osaajamarkkinasta, omasta työnantajamielikuvastaan, vetovoimatekijöistään, heikkouksistaan sekä uusien työntekijöiden toiveista ja ennakko-odotuksista, sitä parempi ehdokkaan ja rekrytoivan organisaation kannalta.

Yleensä ihmiset haluavat työpaikan, jossa on riittävä kompensaatio ja pääsee tekemään kiinnostavia asioita itselleen sopivassa porukassa. Tätä tarjoava yritys on jo hyvässä asemassa uusien tekijöiden rekrytoimisessa. Panosta siis yrityskulttuurinne esiintuomisessa!


Onko rekrytointi ajankohtaista? Meidän kanssamme onnistuvat sekä julkiset että suorahaut. Rekrytointikumppanina pidämme huolta myös toimeksiantajamme työnantajamielikuvasta. Lue lisää palveluistamme täältä!

Aleksi Koskinen
Researcher