Miten erotut työnhakijana?

Kun hakuaika tehtävään päättyy, edessäni on usein 50 hakemusta, joiden takaa löytyy loistavia ja osaavia ihmisiä. Useimmilla hakijoilla on tehtävään liittyen hyvät peruslähtökohdat, vaikea tehtävänäni on löytää hakijoiden joukosta juuri ne henkilöt, jotka parhaiten vastaavat haettavan tehtävän vaatimuksia. Tästä alkaakin haastavin työvaihe. Tässä vinkkejä, miten juuri sinä erotut työnhakijana

Miten erotut työnhakijana?

Kun päätät hakea tehtävää, kannattaa jo ennen hakemuksesi kirjoittamista ja lähettämistä tarkkaan miettiä, miksi haluat hakea kyseistä paikkaa. Ja miten perustelet uskottavasti, että olet tehtävään juuri se oikea hakija.

Miten erotut työnhakijana? Kun aloitat hakemuksen kirjoittamisen, lue tarkkaan työpaikkailmoitus. Poimi tekstin seasta ne vaatimukset ja odotukset, joita tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on asetettu, ja vastaa hakemuksessasi niihin kysymyksiin.  
Ennen hakemuksen kirjoittamista lue huolella työpaikkailmoitus, ja vastaa hakemuksessasi ilmoituksen ”piilotettuihin kysymyksiin”.
Huomioita hakemuskirjeen kirjoittamiseen

Kun aloitat hakemuksen kirjoittamisen, lue tarkkaan työpaikkailmoitus. Poimi tekstin seasta “kysymykset” eli ne vaatimukset ja odotukset, joita tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on asetettu. Tee itsellesi lista ja vastaa hakemuksessasi näihin piilotettuihin kysymyksiin. Joskus saattaa käydä niin, että saatat itsekin huomata vastauksia laatiessasi, että tehtävä ei ole sellainen, joka sopii sinulle.

Osoita hakemuskirjeessäsi, että olet oikeasti kiinnostunut paikasta etkä hae vain kokeilun vuoksi. Myös palkkatoive pitää olla realistinen. Jos et tunne toimialan palkkaustasoa, soita konsultille ja kysy!

Huomioita ansioluettelon kirjoittamiseen

En tiedä, kuka on keksinyt, että ansioluettelon on mahduttava yhdelle A4-sivulle. Konsultti tarvitsee tietoa oikeiden valintojen tekemisessä. Uutena tyylinä on laittaa ansioluetteloon vain tehtävän kannalta relevantteja työsuhteita, mutta tämä saattaa jättää aukkoja työhistoriaan, mikä ei aina ole hyvä asia.

Jos sopivaa työkokemusta ei ole paljon, voit nostaa esiin mahdollisia luottamus- tai vapaaehtoistehtäviä, jotka voisivat kuvata osaamistasi. Esimerkiksi valmentajana toimiminen, joukkuelajeihin osallistuminen jne. ovat myös kokemuksia, jotka valmistavat ihmistä työelämän valmiuksiin. Myös esimerkiksi rippileirin isosena toimiminen on työsuhde, ja se kannattaa tuoda ansioluettelossa esille ensimmäistä työpaikkaa hakiessa. Luottamus- ja vapaaehtoistyön avaamisen kautta voit kertoa hakemusta lukevalle henkilölle ominaisuuksistasi, joita työelämässä tarvitaan. Esimerkiksi pitkäjänteisyys, kuunteleminen, yhteistyökykytaidot, tavoitteellisuus jne. ovat kaikki tärkeitä ominaisuuksia työssä menestymisessä!

Hakemusten käsittely alkuvaiheessa

Nykyään, kun hakemukset eivät enää tule kirjeellä, ne käsitteellään erilaisissa järjestelmissä. On jopa mahdollista jättää oma videohakemus kirjallisen hakemuksen lisäksi. Tärkein asia on ansioluettelosta löytyvä kokemus: jos se on riittävä ja oikeanlainen, valikoidut todennäköisesti alustaviin haastatteluihin. Jokaisessa haussa on hakijoita, joiden kokemus jää siihen rajalle. Silloin vapaamuotoisen hakemuksen sisältö ratkaisee, valitaanko sinut jatkohaastatteluihin vai ei.

Valintaa tehdään kokemuksella mutta välillä myös intuitiolla. Tärkeää on, että valinnan tehnyt konsultti informoi niitä hakijoita, jotka eivät päässeet jatkoon ja on valmis myös perustelemaan mihin päätös pohjautuu. Soitto tai sähköposti konsultille voivat auttaa sinua kehittymään hakijana, ehkä seuraavalla kerralla hakemuksesi ja ansioluettelosi ovat parempia. Samoin osaat jatkossa myös hakea sinulle oikeantyyppisiä tehtäviä.

Lopuksi

Tässä ajatuksiani ja vain pintaraapaisu siihen, kuinka haastavaa on sopivien tekijöiden etsiminen kulloiseenkin tehtävään isosta hakijamäärästä. Näkemykseni on muodostunut 24 vuoden aikana ja yli 60 000 ansioluetteloa luettuani; pyrin aina valitsemaan haastatteluun ne henkilöt, joista toivoisin sopivimman löytyvän. Toivottavasti tulevaisuudessa tapaamme haastattelun merkeissä.

Lue lisää hakijoidemme antamasta palautteesta täältä ja tällä hetkellä avoimet työpaikat löytyvät täältä.

Kari Kuosmanen
Seniorikonsultti