Paikoillenne, valmiit, hep – valmiina soveltuvuusarvioon!

Soveltuvuusarvioinnit eli henkilöarviot ovat tänä päivänä jo olennainen osa myynti-, asiantuntija, johto- jne. tehtävien rekrytointi- ja suorahakuprosesseja. Soveltuvuusarvion tarkoituksena on paremmin ymmärtää sinun luontaista tapaasi toimia ja johtamis- tai asiantuntijaominaisuuksiasi sekä kuinka ratkaiset ja lähestyt pöydällesi tulevia käytännön ongelmia. Viitekehyksenä toimivat sekä kyseessä oleva tehtävä että palkkaavan yrityksen tai organisaation työ- ja toimintakulttuuri.  

 

Mitä soveltuvuusarvioon kuuluu? 

Soveltuvuusarvioon kuuluvat olennaisesti ennakkotehtävät, henkilökohtainen haastattelu, joka voidaan tehdä joko henkilökohtaisen tapaamisen muodossa tai etäyhteyksien välityksellä, haastattelun yhteydessä saatava suullinen ja/tai kirjallinen palaute sekä suositusten soittaminen. Miksi näin monta askelta? Niillä pyritään arvioimaan sinusta saatavan datan yhdenmukaisuutta. Erilaiset aiheeseen liittyvät tieteelliset tutkimukset antavat varsin yhdenmukaisesti vahvistuksen sille, että yhdistelemällä useita, erilaisia datalähteitä soveltuvuusarvioiden tarkkuus kasvaa.   

 

Soveltuvuusarvioon valmistautuminen 

Voiko soveltuvuusarvioon valmistautua? Tietenkin! Erityisesti ennakkotehtävien osalta kannattaa pohtia, minkälaisessa ympäristössä ja mielentilassa tehtäviä täyttelet. Ennakkotehtäviin voi kuulua erilaisia itsearviointi-, ongelmanratkaisu- tai kykytehtäviä sekä kirjallisia tehtäviä. Itsearvioinnin osalta kannattaa pyrkiä tekemään tehtävät rauhallisesti, mutta liikaa kynää puristamatta. Kontekstina kannattaa aina pohtia työtilanteita ja täyttää itsearviointi sen perusteella. Ongelmanratkaisu- tai kykytehtävät vaativat usein hieman pohtimista ja keskittymisrauhaa. Niitä ei kannata ryhtyä täyttämään heti pitkän työpäivän jälkeen nälkäisen jälkikasvun kysellessä illallisen perään.  

Tehtäviin valmistautuminen tapahtuu parhaiten nukkumalla hyvät yöunet, varaamalla viereen ohjeissa kerrotut työvälineet sekä tekemällä tehtävät rauhallisessa ja häiriöttömässä ympäristössä. Aivotutkimus on myös osoittanut, että itselleen mieluisan, piristävän musiikin kuuntelu varsinkin ennen ongelmanratkaisutehtävien tekemistä auttaa aivoja tehokkaampaan ja keskittyneempään suoritukseen. Muut kirjalliset harjoitukset kannattaa myös tehdä rauhallisena hetkenä, ja keskittyä niihin ilman ulkoisia häiriöitä. 

Eli laita tietokoneeseen älä häiritse -tila päälle, sulje sähköposti ja ylimääräiset selainikkunat, vaihda puhelin äänettömälle ja jätä se vaikka viereiseen huoneeseen, ettei keskittymisesi herpaannu. 

Soveltuvuusarvion haastattelu

 

Soveltuvuusarvion haastattelu 

Valmistautumisvinkit itse haastatteluun ovat lähes samat – nuku riittävästi, syö terveellisesti ja vietä hetki ennen keskustelua rauhoittuen ja tehtävään keskittyen. Jännittäminen on ihan ok! Konsultin tehtävänä on auttaa sinua rentoutumaan, ja siten saamaan sinusta paras osaamisesi esiin haastattelun aikana. 

Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa sinun vahvuuksiasi ja kehittymisalueitasi suhteessa kyseessä olevan tehtävään. Olemalla avoin ja kertomalla totuudenmukaisesti toiveistasi, osaamisestasi sekä tavoitteistasi, autat konsulttia ja sitä kautta palkkaavaa yritystä ymmärtämään paremmin sinua ja ammatillisia tavoitteitasi. Konsultin tehtävänä on myös haastattelun lopuksi antaa sinulle palautetta siitä, millaisena hän näkee vahvuutesi ja kehittymisalueesi suhteessa avoinna olevaan tehtävään. Jos et ole samaa mieltä, on sinulla oikeus pyytää perusteluja ja kertoa oma näkemyksesi. Konsultilla on tosin myös oikeus olla muuttamatta näkemystään. Haastattelujen jälkeiset suositussoitot tuovat osaltaan lisävalaistusta toimintaasi osana organisaatiota.  

Soveltuvuusarvioon valmistautuminen on siis varsin yksinkertaista: nuku hyvin, huolehdi ruokailuistasi, kuuntele ennen tehtäviä sinua inspiroivaa musiikkia ja keskity tehtävien tekemiseen ja keskusteluun. Tsemppiä soveltuvuusarvioon valmistautumiseen! 

 

Onko työnhaku sinulle ajankohtaista? Lisää tietoa prosessistamme ja hakijoiden antamaa palautetta löydät TÄÄLTÄ sekä linkin avoimiin työpaikkoihimme löydät TÄÄLTÄKanssamme kannattaa myös VERKOSTOITUA, jos sopivaa työpaikkaa ei juuri tällä hetkellä ollut meillä avoimena!

 

 

Johanna Lipponen
Senior Consultant