Coaching

Business Coaching on suosittu ihmisten ja organisaatioiden kehittämisen menetelmä, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin, muutoskyvykkyyteen, itsensä johtamiseen, työtyytyväisyyteen, oppimiseen ja työhön sitoutumiseen. 

Yhteistyö tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla valmennettavan suorituskykyä ja toimintatapoja. Menetelmää voidaan hyödyntää niin organisaation muutostilanteissa kuin henkilökohtaisen kehittymisen työvälineenä. 

Business Coachingin onnistuminen edellyttää valmennettavalta aktiivista otetta, aikaa ja työtä, jotta hän voi saavuttaa määritellyt tavoitteet sekä toteuttaa yhdessä sovitut välitehtävät. Coach ohjaa valmennettavaa kohti asetettuja tavoitteita, mutta ei toimi valmennettavan neuvonantajana, ongelmanratkaisijana tai motivoijana. Coach tukee valmennettavan omaa ratkaisukykyä ja kehittymishalua sekä haastaa ja havainnoi valmennettavaa hänen työskennellessään kohti prosessin alussa määriteltyjä tavoitteita. Business Coachingin vaativuuden vuoksi valmennettavan osallistumisen tulee olla vapaaehtoista – menetelmä ei siis sovellu kaikille.