Johtamisen kehittäminen

Tehtäväkenttäsi on laaja ja monimutkainen. Ihmisten johtajana sinun kannattaa kysyä itseltäsi päivittäin: ”Saavuttavatko johdettavani tavoitteensa helpommin kanssani vai ilman minua?” 

Työtyytyväisyyden kehittyessä henkilöstön vaihtuvuus vähenee, työntekijöiden tuottavuus kasvaa ja asiakasuskollisuus paranee vaikuttaen positiivisesti kannattavuuteen. Tämä on todistettu esimerkiksi lähes kahden miljoonan työntekijän ja yli 80 000 liiketoimintayksikön kattaneessa tutkimuksessa. (London School of EconomicsMarch 2019 Employee Wellbeing, Productivity and Firm Performance Christian Krekel George Ward Jan-Emmanuel De Neve) 

Johtajan vastuulla on luoda puitteet työtyytyväisyydelle ja ihmisten osaamisen parhaalle mahdolliselle  hyödyntämiselle. Työtyytyväisyys on johtamispanoksen tulosta. 

Kehittämällä yrityksesi johtamisosaamista kanssamme saat aikaan mitattavia tuloksia. Konsulteillamme on laaja käytännön johtamiskokemus sekä pitkä tausta eri toimialojen kehittäjäkumppanina. Johtamisosaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä käytämme tieteellisten tutkimusten perusteella toimivia menetelmiä, esimerkiksi:
– WorkPlace Big Five  – persoonallisuusarviot 
– Tunnetaitojen EQi-2.0 yksilö–, tiimi– ja 360-arviot