Strategian konkretisointi ja johtaminen

Liian usein yrityksissä pohditaan, miksi valittu strategia ei toimi. Yleisimpiä syitä ovat mm.:

  • Riittämätön markkinaymmärrys ja/tai sen muutoksien virheellinen tulkinta.
  • Strategian rakentamisesta tehdään salatiedettä ja siksi se ymmärretään eri tavoin organisaation eri osissa. 
  • Yrityksen ydinosaaminen ei tue strategian toteutumista.
  • Strategian toteuttamiseksi vaaditulle tekemiselle ei määritellä riittävän selkeitä tavoitteita ja vastuita.
  • Johtoryhmä ei toimi tiiminä riittävän hyvin.
  • Ihmisiä ei olla saatu sitoutumaan strategian toteuttamiseen, vaan ”tehdään niin kuin aina ennenkin”.
  • Johtoryhmän yhteisvastuu strategian toimeenpanossa kehittyy. 
  • Strategisten kehityshankkeiden johtamiseen saadaan yhteinen malli. 
  • Ymmärrys strategian toteuttamiseen tarvittavista kyvykkyyksistä jäsentyy tarkemmaksi.
  • Kun työtekijät otetaan mukaan strategian suunnitteluun, he sitoutuvat paremmin strategian toteuttamiseen