Onko työelämän tähti introvertti, ekstrovertti vai ambivertti?


Ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, joissa he voivat toimia lähellä omia, persoonallisuuspiirteisiinsä sopivia toimintatapoja. Ihmiset saavat tutkitusti enemmän aikaiseksi tiimeissä ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää ihmisten erilaisia luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita.

Persoonallisuuspiirteet

Persoonallisuuspiirteistä keskusteltaessa on hyvä muistaa, että tämänkin osalta koulukuntia, arviointitapoja ja -menetelmiä on monia – ja me ihmiset emme aina toimi kaikissa tilanteissa samalla tavalla. Arespartnersilla arviointimenetelmät pohjautuvat Big Five -viitekehykseen, josta käytetään myös nimitystä Five Factor Model. Se on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli, jota käytetään yleisesti hyväksyttynä persoonallisuustutkimuksen standardina. Big Five -viitekehystä käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana. Tässä kirjoituksissa näkemykset introverteista, ekstroverteista ja ambiverteista perustuvat edellä mainittuun Big Five -viitekehykseen. Lisää tietoa Big Fivesta löydät englanniksi tästä linkistä.

Olet varmasti työelämässä törmännyt käsitteisiin introvertti ja ekstrovertti, ja olet jopa saattanut kuulla ambiverttiudesta. Näillä sanoilla käsitellään usein puheliaisuutta tai sen puutetta, mutta käsitteen takana ainakin näin soveltuvuusarvioita tekevän konsultin näkökulmasta on paljon muutakin.

Introvertti

Introvertti saa energiaa yksinolosta ja asioiden pohtimisesta rauhallisessa ja virikkeettömässä työympäristössä. Introvertit nauttivat ihmisten kohtaamisesta yksittäin ja pieninä annoksina. Muut voivat kokea heidät pidättyväisinä, ujoina, sulkeutuneinakin. Introvertit käyttävät usein ajatteluun aikaa ja muodostavat mielipiteen – tai lauseen – vasta pohdittuaan asiaa tai ongelmaa monesta eri näkökulmasta. Muut voivat kokea introvertit hyvinä kuuntelijoina.

Ekstrovertti

Ekstrovertti saa energiaa ihmisistä ja uusista kohtaamisista, kokeiluista ja tapahtumista. Tähän piirteeseen yhdistetään usein seurallisuus, aktiivisuus, iloisuus, puheliaisuus, itsevarmuus, ystävällisyys ja jännityksenhakuisuus. Ekstroverteillä voi olla tapana ajatella ääneen ja muutenkin verbalisoida ajatuksiaan ja tunteitaan avoimesti – joskus siten, että radiotermein lähetyksen ollessa päällä vastaanotto kärsii.  

Ambivertti

Ambivertti saa energiaa sekä yksin- että yhdessä työskentelystä, sopivana annoksena molempia nauttien. Pitkän avokonttorirupeaman jälkeen ambivertti pyrkii palautumaan yksin ja koronavuoden kotikonttorikomennuksen aikana hän kaipaa seuraa ja juttukaveria. Ambivertti osaa toimia sujuvasti sekä introverttien että ekstroverttien kanssa. Introvertit kollegat tosin kokevat ambivertin olevan ekstrovertti ja ekstrovertimmat kollegat ajattelevat hänen olevan introvertti.

Kenet valitsen tehtävään?

Kuka näistä kolmesta on sitten otsikon mukainen työelämän tähti? Vastaan konsulttimaisen ympäripyöreästi: riippuu roolista ja organisaatiosta. Itsenäiseen tehtävään, jossa valittavan henkilön tulisi jaksaa syventyä monimutkaiseen ongelmanratkaisuun yksin tai korkeintaan työparin kanssa valitsisin introvertin. Ekstrovertti taas menestyy tehtävässä, jossa hän saa olla esillä ja työskennellä tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Ambivertti on parhaimmillaan tehtävässä, joka sopivassa suhteessa yhdistää sekä yksin että yhdessä muiden kanssa työskentelyä. Vastoin yleisiä käsityksiä, esimerkiksi vaativaan ratkaisumyyntitehtävään soveltuvin tyyppi voikin olla ambivertti – hän osaa vakuuttamisen lisäksi yleensä myös kuunnella vastapuolta sopivassa suhteessa ja jaksaa myös paneutua jälkikäteen vaadittavaan, itsenäisesti tehtävään dokumentointiin ja tarjouksien kirjoittamiseen.

Oikea henkilö oikeaan ympäristöön

Kun pohdit itsellesi sopivinta työympäristöä tai työntekijää, suosittelen sinua myös pohtimaan, minkälaisessa ympäristössä ja seurassa ko. roolissa tullaan toimimaan. Näin saat hyvää osviittaa siitä, olisiko työympäristö sinulle tai palkkaamallesi ihmiselle sellainen, jossa voi menestyä ja saada energiaa omalla luontaisella toiminta-alueellaan. Kun sinä tai palkkaamasi työntekijä saa energiaa työtehtävästään ja -ympäristöstään, jaksamista riittää työn lisäksi myös vapaa-aikaan ja vuorovaikutukseen rakkaiden ihmisten kanssa!

Onko teillä oikeat henkilöt oikeassa ympäristössä? Tätä voi selvittää esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisen palveluillamme.

Johanna Lipponen
Senior Consultant