Tunnetaitojen kehittäminen

Tunneäly ja tunnetaidot ovat suurimmissa osissa työtehtäviä kriittisempiä kuin korkea älykkyysosamäärä tai tekninen osaaminen. Tunneälyn pioneeri Daniel Goleman ja Robert Buchele havaitsivat tutkimuksessaan, että jopa 90 % johtajien menestymisestä selittyy hyvällä tunneälyllä. Forum Corporation –tutkimuksen yksi merkittävimmistä johtopäätöksistä on, että 70 % asiakasmenetyksistä selittyy riittämättömillä tunnetaidoilla, eli asiakkaan huonona kohteluna. 

Mitä on tunneäly?

Tunneäly on joukko kehitettävissä olevia taitoja, jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteita ja menestystä elämässä. Tunneälykäs ihminen on uskollinen itselleen ja taitava toimiessaan muiden kanssa. Tunneälyä ja sen kehittymistä voidaan mitata. Tunnetaidoissa voi siis tulla paremmaksi. Arespartersin EQi-2.0 -sertifioidut konsultit osaavat auttaa kehittämään tunnetaitoja ja näin ollen lisäämään työn imua ja työtyytyväisyyttä sekä tehostamaan yrityksesi tulosta. 

Autamme sinua myös löytämään tunnetaitavimmat johtajat ja avainhenkilöt.